Податкові послуги картка

Грамотно вибудувана податкова стратегія компанії є
вагомою конкурентною перевагою, яка здатна збільшити капітал
і забезпечити довгострокову фінансову стабільність

Хочете отримувати наш огляд законодавства?

ПОСЛУГИ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ (ТЦУ)

21.12.2016 року було прийнято Закон України № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Даним Законом були внесені чергові зміни до правил податкового контролю за дотриманням принципу «витягнутої руки» в контрольованих операціях.

Контрольовані операції
Контрольованими операціями, при дотриманні вартісних критеріїв, вважатимуться такі операції з:
a) пов`язаними особами - нерезидентами;
b) продажу та/або придбання товарів (послуг) через комісіонерів-нерезидентів;
c) контрагентами з низько-податкових юрисдикцій;
d) нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.
e) з використанням у ланцюгу постачання з нерезидентами українських компаній - «прокладок» (резидентів).

Вартісні критерії
Операції, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
1) річний дохід платника, перевищує 150 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний рік;
2) обсяг операцій платника з кожним контрагентом, перевищує 10 млн грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний рік.

Звітність з ТЦУ
Податковим Кодексом України передбачено наступні обов’язкові форми звітності з ТЦУ:
1) Звіт про контрольовані операції (подається до 01 жовтня 2017 року);
2) Документація з ТЦУ (подається на запит контролюючого органу протягом 30 календарних днів).
Податковий департамент компанії Kreston GCG допомагає міжнародним корпораціям та групам компаній з питань ТЦУ починаючи з самого початку його запровадження в Україні.

Компанія Kreston GCG пропонує наступні послуги в галузі ТЦУ:

 • консультації з питань ТЦУ;
 • підготовка відомостей про контрольовані операції;
 • конвертація файлу зі звітом про контрольовані операції в формат M.E.Doc для відправлення на сервер контролюючого органу;
 • складання документації з ТЦУ;
 • супроводження перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»;
 • оскарження рішення контролюючого органу (адміністративне, судове);
 • судово-економічні експертизи та експертні дослідження з питань ТЦУ.

Наявний в Kreston GCG досвід по проектам з ТЦУ допоможе вашій компанії мінімізувати податкові ризики, пов`язані з ТЦУ.

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ

Податковий департамент компанії Kreston GCG пропонує проведення узгоджених процедур щодо перевірки стану податкового обліку та правильності складання податкової звітності. Завдяки даному сервісу, менеджмент та власники компанії своєчасно будуть володіти інформацією щодо податкових ризиків пов’язаних із власною господарською діяльністю. Надані аудиторами рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей (порушень) в обліку, допоможуть мінімізувати штрафні санкції з боку контролюючих органів.

Компанія Kreston GCG пропонує проведення як комплексного аудиту податків (зборів), так і податкових оглядів. Відмінність полягає в тому, що податкові огляди носять вибірковий характер стосовно окремих податків (зборів) та/або певних господарських операцій (бізнес процесів).

Предметом податкового аудиту (огляду) можуть бути:

 • Податок на прибуток підприємств;
 • Податок на додану вартість (ПДВ);
 • Податок на доходи фізичних осіб;
 • Екологічний податок;
 • Рентні платежі;
 • Податок на майно;
 • Єдиний податок;
 • Податок на репатріацію;
 • Контрольовані операції (ТЦУ): виявлення та аналіз;
 • Постійні представництва нерезидента.

При проведенні податкового аудиту (огляду) фахівці компанії Kreston GCG аналізують та перевіряють первинні документи, бухгалтерські регістри, податкову та фінансову звітність.

Комплексна перевірка та аналіз вхідної інформації замовника надає змогу всебічно дослідити операції та з’ясувати правильність їх відображення в обліку та відповідність вимогам чинного податкового та іншого законодавства.

Податковий аудит виконується спеціалістами високого рівня серед яких – аудитори, бухгалтери-експерти та юристи з податкових питань.

ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу є важливим і необхідним механізмом досудового врегулювання спору. Рішення таких суперечок в рамках адміністративного оскарження дає можливість заощадити час і зусилля, оминаючи процедури судового оскарження.

Сьогодення доводить, що податкові ревізори неправильно застосовують норми чинного законодавства з питань оподаткування, не приділяють належної уваги оформленню та розгляду матеріалів перевірок. В результаті трапляються численні випадки неправомірного донарахування податків і застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Одним із дієвих механізмів врегулювання конфліктів і формою захисту суб'єктивних прав компаній, є оскарження податкових повідомлень-рішень органів фіскальної служби в адміністративному порядку.

Адміністративне оскарження - це встановлений законодавством порядок захисту порушених рішеннями, діями чи бездіяльністю органів фіскальної служби, прав і законних інтересів юридичних осіб, який здійснюється шляхом подання письмової скарги і передбачає обов'язок контролюючого органу реагувати і приймати рішення по суті зазначених у скарзі питань у встановлені терміни.

При застосуванні процедури адміністративного оскарження платник податків за власною ініціативою може замовити проведення експертизи. Судовий експерт, провівши повне дослідження, дає обґрунтований і об'єктивний письмовий висновок щодо поставлених йому питань. Висновок експертизи на вимогу платника податків, що оскаржить рішення контролюючого органу, може бути додано податковим органом до матеріалів справи. Такий висновок в разі ухвали з боку бухгалтера-експерта дій платника-скаржника додасть впевненості у правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку. І тим самим поставить під сумнів висновки зроблені податковим органом при проведенні перевірки.

Андрій Попов

Андрій Попов

Партнер

Трансфертне ціноутворення
Податковий аудит
Вирішення податкових спорів

Андрій Попов
Андрій Домрачов

Андрій Домрачов

Керуючий партнер

Трансфертне ціноутворення
Податкове планування і структурування

Вгору