Юридичні послуги картка

Kreston GCG надає повний спектр юридичних послуг щодо
угод M&A, а також інших транскордонних проектів.
Ми імплементуємо кращі міжнародні практики та досвід з урахуванням специфіки українського законодавства.

Хотите получать наши аналитические обзоры?

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Міжнародні торговельні операції є ключовим елементом діяльності для більшості представників не тільки великого, а й середнього бізнесу. Як частина міжнародної мережі Kreston International, Kreston GCG надає якісні послуги з супроводу торговельних операцій українських та іноземних компаній практично в будь-якій юрисдикції.

Ми надаємо юридичні консультації практично з будь-яких аспектів міжнародної торгівлі, в тому числі з питань податкового, митного та валютного законодавства, які необхідно враховувати при здійсненні міжнародних торговельних операцій.

Перелік послуг, які ми надаємо, включає в себе:

 • Юридичну діагностику міжнародніх торговельних операцій.
 • Структурування міжнародних торговельних операцій, в тому числі з урахуванням положень податкового та митного законодавства відповідних юрисдикцій.
 • Розробку проектів договорів поставки, а також ліцензійних, франчайзингових, агентських, дистриб`юторських та інших договорів.
 • Консультування з різних аспектів валютного, митного та податкового законодавства, що стосуються міжнародних торговельних транзакцій.
 • Ми надаємо й інші юридичні послуги в сфері міжнародної торгівлі, а також, в залежності від масштабу проекту та кількості юрисдикцій, залучаємо як наших колег з Kreston International у відповідних юрисдикціях, так й інших консультантів.

СУПРОВІД УГОД (ЗЛИТТЯ-ПОГЛИНАННЯ)

Ми надаємо юридичні послуги з супроводу M&A проектів на всіх стадіях їх реалізації, починаючи зі стадії податкового та корпоративного структурування планованої угоди і аж до її закриття.

Поміж іншого, перелік послуг, які ми надаємо, включає в себе:

 • Корпоративне та податкове структурування угод по злиттю і поглинанню, а також інших інвестиційних транзакцій.
 • Проведення повної або лімітованої юридичної діагностики активів.
 • Отримання дозволів на концентрацію.
 • Юридична підтримка при розробці та погодженні договорів купівлі-продажу активів, угод між акціонерами, а також будь-яких інших транзакційних документів.
 • Юридична підтримка для продавців активів як в частині захисту їх інтересів на стадії узгодження документації по угоді, так і при виконанні вимог транзакційних документів в період між їх підписанням і до стадії закриття угоди.
 • Консультування з різних питань конкурентного, трудового, валютного та іншого законодавства, що виникають в процесі реалізації M&A проектів.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Ми надаємо юридичну підтримку при захисті інтересів наших клієнтів у спорах будь-якого характеру, в різних галузях промисловості та в судах всіх рівнів, спеціалізації та територіальної приналежності.

Юристи Kreston GCG здатні надати якісну юридичну підтримку на будь-якій стадії вирішення спору, починаючи з розробки плану дій щодо захисту інтересів клієнта у судових інстанціях і аж до стадії примусового виконання рішень.

Основними категоріями спорів, у яких представництво інтересів здійснює Kreston GCG, є:

 • Податкові та митні спори.
 • Спори в сфері корпоративного права та корпоративного управління.
 • Спори в сфері господарських правовідносин, у тому числі ті, що виникають на підставі різного плану договорів.
 • Спори в сфері нерухомості та будівництва.
 • Спори з питань дотримання вимог антимонопольного законодавства.
 • Спори, пов`язані з банкрутством.
 • Трудові спори.
 • Спори в сфері інтелектуальної власності.

При цьому юристи Kreston GCG надають юридичну підтримку клієнтам при вирішенні спорів, як в судовому, так і в адміністративному порядку.

Вирішення податкових та митних спорів

Маючи одну з кращих практик в сфері податкового права на ринку України, ще з самого початку діяльності Kreston GCG в Україні супровід при вирішенні податкових спорів було визначено в якості одного з основних напрямків нашої юридичної та податкової практики. Саме завдяки згуртованій роботі, як юридичної служби, так і податкових консультантів й аудиторів, з року в рік нам вдається вибирати оптимальну тактику для захисту інтересів наших Клієнтів.

Наша юридична команда може надати юридичну підтримку як на стадії проведення перевірок контролюючими органами, так і на стадії оскарження рішень контролюючих органів, прийнятих за результатами проведених перевірок.

При юридичному супроводі податкових перевірок наші юристи здійснюють не тільки консультування з різних аспектів проведення перевірок (в тому числі в частині правомірності їх проведення), але й аналіз результатів проведеної перевірки, відображених в актах перевірки, з метою підготовки заперечень та вибудовування позицій клієнта при подальшому оскарження результатів перевірки.
У разі виникнення необхідності оскарження рішень, дій або бездіяльності податкових органів, ми здатні надати юридичну підтримку, як при використанні процедури адміністративного оскарження, так і в судовому порядку.

МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ

Належне податкове та корпоративне структурування бізнесу є одним з ключових факторів для ефективної роботи бізнесу не тільки на міжнародному рівні, а й в Україні.

Будучи частиною міжнародної мережі Kreston International, що має велику податкову та юридичну практику в величезній кількості юрисдикцій, Kreston GCG готова запропонувати своїм клієнтам повний спектр послуг з міжнародного структурування бізнесу, який включає в себе не тільки питання, що стосуються міжнародного оподаткування, а й релевантні питання корпоративного управління, а також інші юридичні аспекти.

Серед послуг, які надає Kreston GCG в сфері міжнародного оподаткування та структурування:

1. Консалтингові послуги

 • Податкове та корпоративне структурування угод у сфері злиттів і поглинань (M&A), а також інших інвестиційних транзакцій.
 • Стратегічне податкове та корпоративне структурування бізнесу.
 • Податкове та корпоративне структурування основних фінансових та інвестиційних потоків (дивіденди, відсотки, роялті, прибуток від продажу акцій, частки участі тощо).
 • Структурування інвестицій в Україні, а також інвестицій з України.
 • Розробка ефективних з точки зору оподаткування схем володіння об`єктами інтелектуальної власності.

2. Юридична діагностика історії формування корпоративної структури, а також розробка плану усунення виявлених проблем у разі необхідності.

3. Розробка покрокового алгоритму впровадження корпоративної структури.

4. Юридичний супровід впровадження корпоративної структури.

АРТЕМ КОВБЕЛЬ

Артем Ковбель

Партнер


Супровід угод
Міжнародна торгівля


АРТЕМ КОВБЕЛЬ
Віктор Плескун

Віктор Плескун

Керівник юридичного департаменту


Податкове та договірне право.
Вирішення спорів.


Вгору