Юридичні послуги картка

Kreston GCG надає повний спектр юридичних послуг щодо
угод M&A, а також інших транскордонних проектів.
Ми імплементуємо кращі міжнародні практики та досвід з урахуванням специфіки українського законодавства.

Хотите получать наши аналитические обзоры?

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Міжнародні торговельні операції є ключовим елементом діяльності для більшості представників не тільки великого, а й середнього бізнесу. Як частина міжнародної мережі Kreston International, Kreston GCG надає якісні послуги з супроводу торговельних операцій українських та іноземних компаній практично в будь-якій юрисдикції.

Ми надаємо юридичні консультації практично з будь-яких аспектів міжнародної торгівлі, в тому числі з питань податкового, митного та валютного законодавства, які необхідно враховувати при здійсненні міжнародних торговельних операцій.

Перелік послуг, які ми надаємо, включає в себе:

 • Юридичну діагностику міжнародніх торговельних операцій.
 • Структурування міжнародних торговельних операцій, в тому числі з урахуванням положень податкового та митного законодавства відповідних юрисдикцій.
 • Розробку проектів договорів поставки, а також ліцензійних, франчайзингових, агентських, дистриб`юторських та інших договорів.
 • Консультування з різних аспектів валютного, митного та податкового законодавства, що стосуються міжнародних торговельних транзакцій.
 • Ми надаємо й інші юридичні послуги в сфері міжнародної торгівлі, а також, в залежності від масштабу проекту та кількості юрисдикцій, залучаємо як наших колег з Kreston International у відповідних юрисдикціях, так й інших консультантів.

СУПРОВІД УГОД (ЗЛИТТЯ-ПОГЛИНАННЯ)

Ми надаємо юридичні послуги з супроводу M&A проектів на всіх стадіях їх реалізації, починаючи зі стадії податкового та корпоративного структурування планованої угоди і аж до її закриття.

Поміж іншого, перелік послуг, які ми надаємо, включає в себе:

 • Корпоративне та податкове структурування угод по злиттю і поглинанню, а також інших інвестиційних транзакцій.
 • Проведення повної або лімітованої юридичної діагностики активів.
 • Отримання дозволів на концентрацію.
 • Юридична підтримка при розробці та погодженні договорів купівлі-продажу активів, угод між акціонерами, а також будь-яких інших транзакційних документів.
 • Юридична підтримка для продавців активів як в частині захисту їх інтересів на стадії узгодження документації по угоді, так і при виконанні вимог транзакційних документів в період між їх підписанням і до стадії закриття угоди.
 • Консультування з різних питань конкурентного, трудового, валютного та іншого законодавства, що виникають в процесі реалізації M&A проектів.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Ми надаємо юридичну підтримку при захисті інтересів наших клієнтів у спорах будь-якого характеру, в різних галузях промисловості та в судах всіх рівнів, спеціалізації та територіальної приналежності.

Юристи Kreston GCG здатні надати якісну юридичну підтримку на будь-якій стадії вирішення спору, починаючи з розробки плану дій щодо захисту інтересів клієнта у судових інстанціях і аж до стадії примусового виконання рішень.

Основними категоріями спорів, у яких представництво інтересів здійснює Kreston GCG, є:

 • Податкові та митні спори.
 • Спори в сфері корпоративного права та корпоративного управління.
 • Спори в сфері господарських правовідносин, у тому числі ті, що виникають на підставі різного плану договорів.
 • Спори в сфері нерухомості та будівництва.
 • Спори з питань дотримання вимог антимонопольного законодавства.
 • Спори, пов`язані з банкрутством.
 • Трудові спори.
 • Спори в сфері інтелектуальної власності.

При цьому юристи Kreston GCG надають юридичну підтримку клієнтам при вирішенні спорів, як в судовому, так і в адміністративному порядку.

Вирішення податкових та митних спорів

Маючи одну з кращих практик в сфері податкового права на ринку України, ще з самого початку діяльності Kreston GCG в Україні супровід при вирішенні податкових спорів було визначено в якості одного з основних напрямків нашої юридичної та податкової практики. Саме завдяки згуртованій роботі, як юридичної служби, так і податкових консультантів й аудиторів, з року в рік нам вдається вибирати оптимальну тактику для захисту інтересів наших Клієнтів.

Наша юридична команда може надати юридичну підтримку як на стадії проведення перевірок контролюючими органами, так і на стадії оскарження рішень контролюючих органів, прийнятих за результатами проведених перевірок.

При юридичному супроводі податкових перевірок наші юристи здійснюють не тільки консультування з різних аспектів проведення перевірок (в тому числі в частині правомірності їх проведення), але й аналіз результатів проведеної перевірки, відображених в актах перевірки, з метою підготовки заперечень та вибудовування позицій клієнта при подальшому оскарження результатів перевірки.
У разі виникнення необхідності оскарження рішень, дій або бездіяльності податкових органів, ми здатні надати юридичну підтримку, як при використанні процедури адміністративного оскарження, так і в судовому порядку.

МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ

Належне податкове та корпоративне структурування бізнесу є одним з ключових факторів для ефективної роботи бізнесу не тільки на міжнародному рівні, а й в Україні.

Будучи частиною міжнародної мережі Kreston International, що має велику податкову та юридичну практику в величезній кількості юрисдикцій, Kreston GCG готова запропонувати своїм клієнтам повний спектр послуг з міжнародного структурування бізнесу, який включає в себе не тільки питання, що стосуються міжнародного оподаткування, а й релевантні питання корпоративного управління, а також інші юридичні аспекти.

Серед послуг, які надає Kreston GCG в сфері міжнародного оподаткування та структурування:

1. Консалтингові послуги

 • Податкове та корпоративне структурування угод у сфері злиттів і поглинань (M&A), а також інших інвестиційних транзакцій.
 • Стратегічне податкове та корпоративне структурування бізнесу.
 • Податкове та корпоративне структурування основних фінансових та інвестиційних потоків (дивіденди, відсотки, роялті, прибуток від продажу акцій, частки участі тощо).
 • Структурування інвестицій в Україні, а також інвестицій з України.
 • Розробка ефективних з точки зору оподаткування схем володіння об`єктами інтелектуальної власності.

2. Юридична діагностика історії формування корпоративної структури, а також розробка плану усунення виявлених проблем у разі необхідності.

3. Розробка покрокового алгоритму впровадження корпоративної структури.

4. Юридичний супровід впровадження корпоративної структури.

Вгору