Експертна думка

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Оцініть персональні погляди нашої команди на бізнес

Детальніше +

16 січня 2020 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект, яким запроваджується трирівнева структура документації для міжнародних груп компаній, що включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), глобальну документацію (майстер-файл) та звіт у розрізі країн (country-by-country reporting).

У цій статті ми розглянемо основні нововведення прийнятого законопроекту №1210 щодо трансфертного ціноутворення.

Пов’язаність осіб

Крім вже існуючих критеріїв визнання осіб пов’язаними, прийнятим законопроектом було додано новий: «у разі здійснення господарських операцій утвореннями без статусу юридичної особи з пов’язаною особою будь-якого з учасників договору про спільну діяльність, розмір вкладів яких у спільне майно становить 25 і більше відсотків, пов’язаними визнаються утворення без статусу юридичної особи (договору про спільну діяльність) та така пов’язана особа будь-якого з учасників такого договору».

Крім цього, ключовою зміною, за якою особи визнаються пов’язаними, є збільшення відсотку володіння корпоративними правами з 20% до 25%. Ця зміна також прослідковується і у ст. 39 Податкового кодексу України в контексті використання інформації про зіставних юридичних осіб для цілей обґрунтування умов здійснених контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Сировинні товари

До ст. 14 ПКУ додано визначення поняття котирувальних цін. Відповідно до такого визначення, котирувальними є ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та/або діапазон цін на певну дату або період часу.

Це нововведення направлене на трансформацію так званих біржових товарів у сировинні та на встановлення більш прозорих та чітких щодо процесу обґрунтування контрольованих операцій, де фігуруватимуть сировинні товари. При цьому, таке обґрунтування здійснюватиметься із застосуванням методу порівняльної неконтрольованої ціни в якості пріоритетного.

Платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, має повідомляти контролюючі органи про укладення відповідного договору (контракту). Це повідомлення фактично буде підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту) здійснювалось сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.

Таким чином, платник податків матиме право здійснити порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції.

В інакшому випадку контролюючий орган проводитиме порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмету контрольованої операції або на дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом.

Зазначимо, що перелік сировинних товарів визначатиметься Кабінетом Міністрів України. Крім цього, рекомендований перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін оприлюднюватиметься Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Перевірка ділової мети здійснення операцій

Наступним нововведенням стало визначення критеріїв відсутності розумної економічної причини (ділової мети) для платника податків при здійсненні операцій із нерезидентами, а саме:

  • головною ціллю або однією із головних цілей операції, та/або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
  • в зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб.

Відтепер, у документації з трансфертного ціноутворення, платник податків повинен надати обґрунтування економічної доцільності (економічної вигоди) здійснених операцій і наявності ділової мети (для операцій, відмінних від товарних).

У разі доведення контролюючим органом відсутності ділової мети у здійснених операціях, фінансовий результат від операційної діяльності платника податків збільшується на суму витрат, понесених ним у таких операціях з нерезидентами.

Коригування фінансового результату

Відповідно до прийнятих змін, фінансовий результат платника податків збільшується на суму 30% вартості товарів, робіт та послуг, реалізованих на користь резидентів «низькоподаткових» держав (територій) та контрагентів, організаційно-правова форма яких включена до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку.

Як і у випадку з пп. 140.5.4 Податкового кодексу України, вимогу щодо застосування платником податку вищезазначеного коригування можна уникнути, якщо операція не є контрольованою та сума таких доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» без подання звіту.

 

Олександр Кузнєцов,
менеджер практики ТЦУ Kreston GCG

Детальніше +

Істотні зміни, внесені в 2018 році в законодавство про бухгалтерський облік і аудит в Україні, торкнулися великої кількості компаній, що відносяться до категорії середніх і великих.

Нагадаю, що цим компаніям необхідно провести обов’язковий аудит фінансової звітності за 2019 рік, а компаніям, що належать до категорії великих, також необхідно перейти на складання звітності за МСФЗ. Про ризики, які загрожують підприємствам за непроведення обов’язкового аудиту, ми писали в іншій статті.

Нагадаю, що до категорії середніх відносять підприємства, що відповідають 2 критеріям з 3: виручка 8-40 млн євро, активи 4-20 млн євро, кількість персоналу 50-250 чол. До категорії великих: виручка більше 40 млн євро, активи понад 20 млн євро, персонал більше 250 чол.

Показники виручки і активів беруться на дату складання звітності за рік, що передує звітному (рядок 2000 звіту про прибутки і збитки, рядок 1300 балансу відповідно) за середньорічним курсом євро, кількість персоналу розраховується, виходячи з середньорічного показника за рік, що передує звітному, за формою 1.

Досить поширеною є думка, що для потрапляння в ту чи іншу категорію підприємству необхідно відповідати критеріям два роки, а не один.

Особливо критичним це питання є для великих підприємств з огляду на необхідність переходу на МСФЗ та більш високі вимоги до аудиту компаній, що становить суспільний інтерес.

І дійсно, Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV в редакції від 16.11.2018, після перерахування відповідних категорій компаній (ст. 2 п. 2), вказує, що:

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності  протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

Однак, в Законі № 996-XIV досить чітко вказано, що цей абзац, умовно кажучи – на «вихід» з категорії, а не на «вхід» в неї.

Критерії щодо потрапляння («входу») в відповідну категорію підприємства (мікро-, мале, середнє, велике) кілька разів вказані в самому переліку категорій. У Законі чітко зазначено, що для аналізу критеріїв беруться показники «на дату складання річної Фінансової звітності за рік, що передує звітному…».

Зверніть увагу – не за два попередніх роки, а за рік, що передує звітному!

Таким чином, якщо Ваше підприємство за показниками на 31.12.2018 відноситься до категорії великих, а, наприклад, на 31.12.2019 і 31.12.2020 – вже середніх, то Ви звітуєте і за 2019, і за 2020 як велике підприємство, і тільки 2021 вже можна звітувати як середнє.

Якщо ж, наприклад, на 31.12.2019 підприємство стало середнім, а на 31.12.2020 – знову великим, то, відповідно, це «одноразове» випадання з категорії не береться до уваги, і підприємство весь час продовжує звітувати як велике.

Це, принаймні, якщо виконувати норми Закону.

Зрозуміло, що до компаній, які одноразово вийшли у вищу категорію, але не перейшли на відповідну звітність з проведенням обов’язкового аудиту, можливо лояльне ставлення з боку регуляторів. Зокрема, для великих компаній може бути аргументом той факт, що для складання звітності за МСФЗ необхідно затратити чималі ресурси, крім того, перша звітність по МСФО згідно IFRS 1 повинна містити два повних року (звітний період і порівняльний).

Але виключення з правил краще заздалегідь підтвердити у свого регулятора – перш за все, у податкових органів.

Автор: Андрій Попов, Партнер Kreston GCG

Детальніше +

Що робить товари Apple такими затребуваними і популярними? Зрештою, це всього лише комп’ютери, телефони і смартфони. Так, треба віддати їм належне – вони стильні, але ж є й інші компанії, які створюють привабливі комп’ютери, телефони і смартфони. Вони також чудово функціонують, але такими ж є і технології, які виготовляють багато їхніх конкурентів.

Разом з тим, існує один нюанс, за яким товари Apple виділяються на тлі інших.

Коли їхні конкуренти говорять про свою продукцію, вони зазвичай описують, що вони роблять і як вони це роблять. («Ми виготовляємо прекрасні комп’ютери, які дуже зручні у використанні і в той же час добре спроектовані»). Але Apple відгукується про себе інакше.

У їхньому посланні основна увага приділяється причині – чому вони створюють свої продукти. Знову і знову ми чуємо, що Apple завжди прагне кинути виклик статусу-кво і – як вони кажуть в своєму гаслі – «думати інакше». Ось чому їх продукція настільки орієнтована на користувача та гарно спроектована.

Але насправді покупці купують зовсім не це (і це не є тим, що мотивує персонал). Покупці ведуться на бачення, ставлення і філософію компанії/, що надихає значно більше! Як говорить Саймон Сінеко, чия промова з даної тематики на TED talk стала дуже популярною кілька років тому: «Люди не купують те, що ти робиш, вони купують те, навіщо ти це робиш».

Це ключова фраза, прочитайте її ще раз!

Кожен великий лідер і кожна велика компанія, каже він, починається з сильного почуття «чому?», і повідомляє це як клієнтам, так і співробітникам. І тільки після цього він (прим. тобто лідер чи компанія) серйозно вивчає такі відносно сухі деталі як «що?» він робить і «як?», тому що, хоча вони і є важливими, вони ніколи не бувають настільки емоційно переконливими, як «чому?».

Якщо ви ніколи не бачили виступи Саймона Сінеко на TED talk, які набрали більше 47 мільйонів переглядів, вам варто це зробити. Але перш ніж ви зануритеся в них з головою, давайте на практиці застосуємо його ідею на нашій роботі.

Минулого тижня я привела вам вагому і переконливу причину, чому ми є аудиторами – ми сприяємо безперебійному функціонуванню суспільства, створюючи довіру до бізнесу, міжнародних фінансових інституцій та фінансових операцій.

А як щодо вашої фірми? Чому ваша фірма існує? Яке ваше надихаюче бачення, частиною якого захочуть бути клієнти і співробітники, і на яке вони поведуться?

Завдяки чому ваша компанія стане очевидним вибором, навіть якщо те, що ви робите, насправді не так вже й відрізняється від того, що пропонують ваші конкуренти?

Хорошу відповідь не завжди легко знайти.

Слідуючи методиці Сінеко, задумайтеся про початкову точку створення вашої компанії, про визначальні моменти у вашій історії, про найбільш значущі моменти впливу на ваших клієнтів, про людей, які вплинули на вас, про ваші максимуми та мінімуми, і спробуйте знайти зв’язок.

«У міру розвитку процесу, одна або дві ідеї з цієї цінної інформації будуть здаватися яскравішими, ніж всі інші», – пише Саймон в книзі «Знайди своє «Чому?», яка побудована на його виступі в TED talk. «Ти відчуєш їх сильніше і більш значуще, ніж інші. Вони будуть сяяти так яскраво, що ти направиш всю свою увагу на них і скажеш: «Я – це та людина, якою я є», або «Ми – це наша команда ».

Врешті-решт, ви зможете звузити ці ідеї до одного твердження, резюмуючи таким чином, як ваша компанія вносить свій внесок в життя та успіх інших людей, і про подальший вплив цього внеску. Таке бачення може докорінно змінити все, що ви робите.

Тут я маю на увазі, у кого ви купуватимете і кого ви оберете своїм роботодавцем. Компанію, яка стверджує, що складає вашу річну звітність, переглядаючи ваші бухгалтерські дані? Або ж компанію, яка стверджує що «дає змогу керівникам зрозуміти свої кількісні показники, для швидшого та впевненішого розвитку свого бізнесу в майбутньому» (а одним із способів здійснення цього є надання хорошої річної звітності станом на кінець року)?

На вашу думку, яка компанія надихне вас придумати кращі, інноваційніші ідеї про те, як обслуговувати своїх клієнтів? Яка з них матиме максимально залучений та сповнений ентузіазму персонал? Очевидно, що це буде компанія з чітко поставленою метою. Але, звичайно ж, розширення можливостей керівників – це тільки одне з нескінченних можливих «чому?» для вашої компанії.

З самого початку 2020 року, поставте пріоритетним завданням зібрати разом вашу команду та знайти своє «чому?».

 

Детальніше +

Кожен новий рік останнього десятиліття я ставив собі особистий виклик. Моя мета полягала в тому, щоб по-новому розвиватися поза моєю повсякденною управлінською роботою в Facebook. Це привело мене до вивчення китайської мови (мандарин), написання коду штучного інтелекту-помічника для мого будинку, читання більшої кількості книг, ще активніших пробіжок, навчання полюванню та кулінарії, а також публічних виступів, для свого комфортного відчуття.

Коли я тільки починав приймати ці виклики, моє життя було майже повністю присвячене створенню сайту Facebook. А зараз є ще багато чому повчитися. У Facebook ми створюємо безліч різних додатків і технологій – від нової персональної соціальної платформи до доповненої і віртуальної реальності – і справляємося з ще більшою соціальною відповідальністю. Окрім Facebook, я став батьком і мені подобається проводити час зі своєю сім’єю, працювати над нашою філантропією, удосконалюватися в спорті та захопленнях, яким я присвячую свій час вже багато років. Тому, хоча я і радий, що ставив собі щорічні виклики в останні десятиліття, зараз настав час зробити щось інше.

У цій декаді я планую сфокусуватися на дуже довгостроковій перспективі. Замість того, щоб з року в рік стикатися з викликами, я намагався думати про те, яким я уявляю собі світ і моє життя в 2030 році, щоб бути впевненим в тому, що я сконцентрований на цих речах. Якщо до того часу все буде добре, моя дочка Макс буде вчитися в середній школі, у нас буде технологія, що дозволяє відчувати себе по-справжньому присутнім поруч з іншою людиною, де б ти не знаходився, а наукові дослідження допоможуть вилікувати і запобігти достатній кількості захворювань для продовження нашої середньої тривалості життя ще на 2,5 року. Ось деякі з речей, які, на мою думку, будуть важливі в наступному десятилітті.

Зміна поколінь

Коли я заснував Facebook, однією з причин, чому я хотів дати людям можливість висловити свою думку, було те, що я вважав, що це розширить можливості мого покоління, яке, як мені здавалося, мало сказати важливі речі, але їх недостатньо слухали. Як виявилося, не тільки моє покоління відчуває себе ізольованим і потребує ширшого права голосу, а ці інструменти надали силу багатьом різним спільнотам в масштабах всього суспільства. Я радий, що все більше людей мають право голосу, але зміна поколінь у вирішенні важливих питань, на яке я сподівався, так і не відбулась. Я вважаю, що цей процес трапиться в цьому десятилітті.

Сьогодні багато важливих інститутів нашого суспільства все ще недостатньо ефективно вирішують проблеми, з якими зіштовхуються молоді покоління – від зміни клімату до стрімко зростаючих витрат на освіту, житло та охорону здоров’я. Але по мірі збільшення кількості представників молодого покоління, які можуть голосувати, я вважаю, що ситуація почне швидко змінюватися. Я очікую, що до кінця цього десятиліття все більше установ будуть управлятися мілленіалами/представниками покоління Y, а для вирішення вищезазначених проблем буде розроблено більше стратегічних заходів з урахуванням довготермінових перспектив.

У багатьох сенсах Facebook є компанією мілленіалів, яка орієнтована на проблеми цього ж покоління. В рамках Ініціативи Чан Цукерберг/Chan Zuckerberg Initiative ми зосередилися на дуже довгострокових зусиллях, які допоможуть поколінню наших дітей, наприклад, інвестувати в лікування, профілактику та контроль всіх захворювань в житті наших дітей або зробити початкову освіту персоналізованою відповідно до потреб учнів. Протягом наступного десятиліття ми будемо приділяти більше уваги фінансуванню та наданню платформи молодим підприємцям, науковцям і лідерам для здійснення цих змін.

Нова приватна соціальна платформа

Інтернет дав нам «суперсилу» спілкуватися з ким завгодно і де завгодно. Це неймовірно надихає та водночас означає, що наші відносини і можливості більше не обмежуються тільки тим місцем, де ми живемо. Зараз ми є частиною суспільства, в якому живуть мільярди людей – з тим динамізмом, культурою і економічними можливостями, які воно несе в собі.

У той же час бути частиною такого великого суспільства створює свої проблеми і змушує нас жадати потреби в єдності. Коли я ріс в маленькому містечку, мені було легко мати свою нішу, сенс життя та відчуття мети. Але разом з іншими мільярдами людей важче знайти свою унікальну роль. У найближче десятиліття деякі з найважливіших соціальних інфраструктур допоможуть нам реконструювати всі види невеликих спільнот, щоб знову дати нам відчуття єдності і близькості.

Це одна з областей інновацій, яка мене найбільше хвилює. У найближчі 5 років наше цифрове соціальне середовище відчуватиме себе зовсім по-іншому, знову наголошуючи на важливості індивідуальної взаємодії та допомагаючи нам створювати невеликі спільноти, яких ми всі потребуємо в нашому житті.

Можливість децентралізації

В останнє десятиліття найшвидше зростання економіки спостерігалось в технологічній галузі. В наступному десятилітті, я очікую, що технології будуть продовжувати створювати можливості, але в основному за рахунок того, що всі інші частини економіки зможуть краще використовувати технології та рости ще швидше.

Область, на якій ми найбільше концентруємося – це допомога малим підприємствам. По всьому спектру наших послуг більш 140 мільйонів підприємств малого бізнесу вже надають свої послуги клієнтам – переважно безкоштовно. Сьогодні цей процес набуває форми підприємництва – створення аккаунту в Facebook, Instagram чи WhatsApp, подальше ведення комунікації з людьми або безкоштовно, або купуючи рекламу, щоб донести своє послання до широкого загалу. У наступному десятилітті ми сподіваємося побудувати інструменти торгівлі та платежів таким чином, щоб кожен малий бізнес мав легкий доступ до тієї ж технології, яка раніше була тільки у великих компаній.

Якщо ми зможемо зробити так, щоб кожен бажаючий міг продавати свої товари через торгову платформу в  Instagram, вести комунікацію зі своїми клієнтами через Messenger, або відправляти гроші додому в іншу країну миттєво і за низькою ціною в WhatsApp – це значно розширить можливості в усьому світі. Зрештою, сильна і стабільна економіка виникає завдяки людям, процвітаючим в широкому сенсі цього слова, а ефективне перетворення малого бізнесу в технологічну компанію є найкращим рішенням для досягнення цього.

Нова обчислювальна платформа

Технологічною платформою 2010-х років був мобільний телефон. Платформою 2000-х років був Інтернет, а 1990-х років – настільний комп’ютер. Кожна обчислювальна платформа стає для нас доступнішою та простішою у взаємодії. Хоча я очікую, що телефони залишаться нашими основними пристроями протягом більшої частини цього десятиліття, в певний момент в 2020-х роках ми отримаємо революційні окуляри доповненої реальності/AR, які заново визначать наші відносини з технологією.

Доповнена та віртуальна реальність полягає в тому, щоб створити відчуття присутності – відчуття того, що ви перебуваєте поруч з іншою людиною або в іншому місці. Замість пристроїв, які відводять нас подалі від оточуючих, наступна платформа допоможе нам бути більше присутнім один з одним і сприятиме відходу технології в бік. Незважаючи на той факт, що деякі з перших пристроїв здаються незграбними, я думаю, що це будуть найбільш «людяні» технологічні платформи, які хто-небудь створював.

Здатність «бути присутнім» у будь-якому місці також допоможе нам вирішити деякі з найактуальніших соціальних проблем проблем нашого часу, таких як висока вартість житла та нерівність можливостей в залежності від географічного положення. Сьогодні багато людей відчувають, що їм доводиться переїжджати в міста, тому що там є робота. Але в багатьох містах не вистачає житла і його вартість стрімко зростає, в той час як якість життя знижується. Уявіть, якби ви могли жити в будь-якому місці на ваш вибір і мати доступ до будь-якої роботи в будь-якому іншому місці. Ближче до 2030 року ми плануємо реалізувати те, над чим зараз працюємо.

Нові форми управління

Одне з головних питань наступного десятиліття полягає в тому, як ми повинні управляти новими великими цифровими спільнотами, створеними за допомогою Інтернету? Такі платформи, як Facebook, повинні йти на компроміси щодо соціальних цінностей, яких ми всі дотримуємося – наприклад, свобода вираження поглядів та безпека, або конфіденційність та правозастосування, або створення відкритих систем і блокування даних і доступу. Зрідка зустрічається чітка «правильна» відповідь і в багатьох випадках також важливо, щоб рішення приймалися з урахуванням легітимності для суспільства. З цієї точки зору, я не думаю, що приватні компанії повинні приймати таку кількість важливих рішень, які, в свою чергу, зачіпають фундаментальні демократичні цінності.

Регулювання є одним із способів вирішення цієї проблеми. До тих пір, поки наші уряди будуть розглядатися як легітимні, правила, встановлені в рамках демократичного процесу, можуть внести більше легітимності й довіри, аніж правила, визначені тільки самими компаніями. Є ряд областей, в яких, на мою думку, урядам було б корисно встановити чіткіші правила, в тому числі щодо виборів, небезпечного контенту, конфіденційності та передачі даних. Я закликав до введення нових правил в цих областях, і сподіваюся, що протягом наступного десятиліття ми отримаємо чіткіші правила для всієї мережі/Інтернету.

Інший і, можливо, навіть найкращий спосіб вирішення цієї проблеми – це створення нових способів самоврядування спільнот. Прикладом незалежного управління є Наглядова рада, яку ми зараз створюємо. Незабаром ви зможете оскаржити рішення про зміст/контент, з якими ви не згодні, в незалежній раді, яка прийме остаточне рішення про те, чи дозволено що-небудь чи ні. У цьому десятилітті я сподіваюся використовувати своє становище для створення більшої кількості громадських органів управління та таких інститутів, як цей. Якщо він буде успішним, то в майбутньому така інституція може стати моделлю для інших онлайн спільнот.

Нам потрібно ще багато зробити в цьому десятилітті і багато чому навчитися для реалізації всього цього. Я сподіваюся, що ваш Новий рік і нове десятиліття вдало стартують. За великі 2020-ті.

Оригінал публікації на сторінці Марка Цукерберга: https://bit.ly/386lrXC

Детальніше +

Останніми роками серед бухгалтерів актуальна тема радикальних змін, які вже зараз привносять у професію блокчейн і штучний інтелект (ШІ). Ці технології трансформують всі аспекти бухгалтерської діяльності, починаючи з процесу проведення аудиту і закінчуючи навичками, необхідними фахівцям для успішної роботи.

Однак, всупереч очікуванням, трансформація не має блискавичної швидкості, що призводить до деякого розчарування аудиторів у силі і потенціалі нових технологій (особливо ботів, блокчейну і прогностичної аналітики). Це розчарування нагадує часто повторювану цитату засновника Microsoft Білла Гейтса: «Ми завжди переоцінюємо зміни, які відбудуться в найближчі два роки, і недооцінюємо зміни, які відбудуться в наступні 10 років». Ці слова з книги Гейтса 1995 року «Дорога вперед» здаються особливо актуальними зараз, на самому початку 2020-х років.

Експерти відзначають, що останнє десятиліття було в основному пов’язано з автоматизацією вхідних даних, таких як динамічна обробка витрат і рахунків, введення інформації в головну книгу, OCR (оптичне розпізнавання символів) джерел податкових документів. Давайте детально розглянемо нововведення, які чекають на нас у новій декаді.

Час нових технологій

Передові країни світу в 2020 році очікують активне впровадження і розвиток мережі 5G. Здатність 5G передавати дані на набагато більш високих швидкостях і в набагато більших обсягах відкриє шлюзи потоку інформації з мільярдів пристроїв, підключених до Інтернету. У свою чергу, це буде стимулювати розвиток ШІ.

Доступ до аналітики і аналізу даних в режимі реального часу надасть бухгалтерам інформацію, необхідну для розробки дієвих рекомендацій по бізнес-рішенням. З такими даними бухгалтери зможуть запропонувати негайні коригування курсу для підприємств, щоб запобігти проблемам або використовувати нові можливості для зростання. Завдяки широкому доступу до онлайн-навчання, фахівці зможуть підвищувати навички під час роботи, щоб залишатися актуальними на ринку праці.

Блокчейн стане ще одним інструментом, завдяки якому бухгалтери будуть мати можливість підвищити свою цінність. Коли блокчейн допоможе автоматизувати відстеження бізнес-транзакцій, компаніям знадобляться експерти, які можуть гарантувати, що технології працюють правильно. Причому не тільки з технічної точки зору, але і в контексті отриманих результатів. Блокчейн відкриє нові можливості для професії, оскільки бухгалтерські фірми, орієнтовані на дотримання правил, все частіше виростають в консалтингові, що займаються розробкою рішень корпоративних проблем.

Також очікується, що роль ШІ в прийнятті рішень буде ставати все більш вагомою. Оскільки ШІ здатен вчитися і накопичувати досвід, він зможе автоматизувати складні процеси прийняття рішень на основі даних і минулого досвіду.

Процес проведення аудиту

Плата за аудит — ще один з аспектів, який потрібно буде уважно контролювати з початком функціонування автоматизованих платформ. Передбачається, що клієнти будуть отримувати більш якісні послуги, оскільки технології перевіряють цілі масиви даних, а не тільки вибірки. Завдяки цьому фахівці-практики зможуть надавати більше інформації, заснованої на аналітиці даних, використовуваної в ході виконання проекту.

Але з часом замовники зрозуміють, що людські витрати на проведення аудиту скорочуються, тому що частина персоналу буде замінена технологією. Це може привести до зниження гонорарів за аудит, навіть якщо тепер клієнти будуть отримувати більше інформації. Це стане проблемою для аудиторських фірм, оскільки підтримка техніки в актуальному стані також вимагає значного фінансування.

У той же час, необхідні аудиторам навички будуть розвиватися протягом наступних 10 років. Нова робота з технологією буде включати в себе інтерпретацію рекомендацій з когнітивних інструментів і оцінку просунутої аналітики. Це допоможе клієнтам отримати більш глибоке уявлення про процес прийняття рішень. Аудиторський персонал також повинен буде володіти сильними комунікаційними навичками, щоб пояснювати клієнтам дані та допомагати їм розуміти цифри.

Управління кадровими ресурсами

Практика управління в бухгалтерських фірмах і фінансових відділах компаній зустрінеться з викликами, оскільки організаційні моделі зміняться відповідно до технологій. Традиційно ці моделі будуються у формі піраміди, з безліччю менш досвідчених робітників внизу і висококваліфікованими керівниками на вершині. Але в 2020-ті технології будуть саме тою перевагою, яку молоді бухгалтери отримали ще під час вивчення професії в навчальних закладах. Це може привести до виникнення лінійної моделі.

«Швидше за все, технологія дійсно замінить персонал. Але звідки, по-вашому, ми беремо партнерів? З наших співробітників, звичайно. Вони піднімаються вгору по корпоративній ієрархії всередині фірми. І якщо їх прибрати зовсім, то де ж нам знаходити партнерів? Не думаю, що хтось може дати відповідь, і це турбує мене», — зазначає Шон Леджер, партнер CPA з аудиту з Frazier & Deeter (Атланта).

Технологічні тенденції будуть і надалі забезпечувати підвищення ефективності послуг, які надають фірми. Але досвід, обізнаність про потреби клієнтів і здатність сформулювати ефективне рішення — це те, що машинам не замінити ніяк.

Управлінський облік

Можливості та ризики, пов’язані з технологіями, в наступні 10 років зроблять цілісний підхід до управління більш важливим, ніж коли-небудь. Бренда Морріс, партнер в CSuite Financial Partners, рекомендує безперервний, надійний процес оцінки ризиків на підприємстві, який буде динамічним і задіє всіх ключових членів команди. Крім того, експерт вважає, що необхідний процес стратегічного планування, який включає в себе як оптимізацію існуючих технологій, так і тих, що знаходяться в процесі впровадження, щоб вони могли бути готові діяти в потрібний час проактивно, а не реактивно.

Податки та особисте фінансове планування

«Автоматизуй, але взаємодій» може стати гаслом для податкових практиків в 2020-х роках. Автоматизація зараз тільки починає розквітати. У CPA також відзначають, що такі вищезгадані технології, як ШІ, аналітика даних і автоматизація відповідних завдань з підготовки податкової декларації, будуть і надалі займати все більш вагоме місце. Консультації з податкових питань та комунікації з клієнтами, пов’язані зі складанням податкових декларацій, будуть як і раніше у більшій мірі здійснюватися по цифрових каналах, наприклад, по відео-чату або захищеними повідомленнями. Однак фахівці-практики як і раніше зберігають традиційну цінність персоналізації. Таким чином, податкові клієнти і співробітники будуть взаємодіяти так, як вони зазвичай це роблять в контексті інших бізнес-послуг.

Що стосується податкових декларацій, то як коментує Стівен Куринські (CPA, CGMA, податковий менеджер DeLeon & Stang CPAs): «Складання податкових декларацій для бізнесу та фізичних осіб буде тривати в автоматичному режимі. Ми повинні освоїти технологію, яка допоможе виконувати наші функції по введенню даних, щоб сконцентрувати час на роботі вищого рівня. Бот може замінити потребу діяти в якості бухгалтера, але наші клієнти будуть продовжувати звертатися до нас за порадою з питань бізнес-стратегії, податкової стратегії і бізнес-операцій ».

Консультантам необхідно буде приділяти все більше уваги оптимізації фінансової життя клієнтів і мінімізації податків. У міру того, як послуги і їх вартість виходять за рамки інвестиційних активів, споживачі і консультанти почнуть ставити під сумнів обґрунтованість комісійних винагород за користування активами в якості належного непрямого показника вартості відносин.

Важливість соціальної відповідальності перед сучасним молодим поколінням також буде частиною зміни акцентів для фахівців, які займаються особистим фінансовим плануванням.

 

За матеріалами статті Джеффа Дрю (JofA і AICPA Magazine) і Кена Тізіака (JofA) 2020s vision: Tech transformation on tap
Детальніше +

Аграрне рейдерство – поширена проблема останніх років. Зазвичай дії зловмисників у цій сфері спрямовані на протиправне заволодіння земельними ділянками, врожаєм або іншим майном сільськогосподарських підприємств з використанням підроблених документів, судових рішень та так званих «чорних реєстраторів».

Для подолання або хоча б істотного зменшення цього негативного явища 05.12.2019 Верховною Радою був прийнятий закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», який наразі очікує на підпис Президента.

Закон запроваджує новий вид обтяження нерухомого майна (в т. ч. земельних ділянок) – вимогу власника про нотаріальне посвідчення правочину щодо цього майна, включаючи договори оренди землі, емфітевзису, суперфіцію тощо. Така вимога власника є одностороннім правочином, підлягає нотаріальному посвідченню і внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Схожі механізми передбачені також для правочинів щодо корпоративних прав учасників товариств та рішень, які приймаються учасником. Тобто, на вимогу учасника товариства будь-який договір щодо його частки повинен посвідчуватись нотаріально, крім того підпис учасника на рішеннях щодо діяльності товариства, наприклад, протоколах загальних зборів, теж підлягатиме нотаріальному посвідченню.

Законом видозмінено механізм поновлення договору оренди землі, яке відбуватиметься автоматично, якщо договір містить таку умову і до реєстру речових прав не подано відповідної заяви про виключення відомостей про поновлення договору.

Закон також вносить суттєві зміни до законів про реєстрацію речових прав та реєстрацію юридичних осіб, зокрема передбачає можливість реєстрації прав на земельну ділянку тільки після реєстрації самої ділянки у Державному земельному кадастрі, класифікує іпотеку як обтяження, а не похідне речове право тощо.

На нашу думку, зазначені зміни зможуть суттєво скоротити використання рейдерських схем в аграрній сфері, однак потребуватимуть активних дій від власників у вигляді встановлення та реєстрації нових обтяжень. Однак, закон прописаний недосконало, а тому боротьба з рейдерством потребуватиме подальшого вдосконалення законодавства.

Детальніше +

Кібербезпека стоїть на першому місці в діловому порядку денному. Колишній генеральний директор Henry Cooke Group plc, а нині бізнес-коуч зі світовим ім’ям Девід Адамс розглядає, як організації повинні усувати ризики, а також зростаючу роль бухгалтерських фірм в наданні допомоги клієнтам в удосконаленні їх системи безпеки.

Параноя зазвичай не ґрунтується на реальності. Але коли мова заходить про нагальну потребу захисту бізнесу від кіберзагроз та ризиків, цілком розумно припустити, що хтось хоче вам нашкодити. В останні роки кібернетичні події привели до широкомасштабних витоків даних, збоїв в роботі, серйозних репутаційних та фінансових збитків для організацій всіх видів, від найменших підприємств до банків, роздрібних компаній, авіакомпаній, телекомунікаційних компаній і Національної служби охорони здоров’я. Вагомість цієї проблеми для бізнесу підтверджується статистичними даними з веб-сайтів із працевлаштування. Вона свідчить про те, що великі аудиторські компанії в даний час активніше набирають співробітників для роботи в сфері кібербезпеки, ніж компанії будь-якої іншої спеціалізації.

Існують вагомі причини, за якими зростає попит на послуги із захисту від кіберзагроз. Дослідження порушень кібербезпеки (CSBS), проведене урядом Великобританії в 2019 році, показує, що кожне третє підприємство з 1 566 опитаних (32%) в 2018-му постраждало від кібератак, і цей показник виріс до 60% серед середніх і 61% серед великих підприємств. Середня сума витрат для усунення цих випадків склала 4 180 фунтів стерлінгів, а для великих підприємств – 22 700 фунтів стерлінгів. У майбутньому ці витрати можуть значно зрости. У липні 2019-го British Airways була оштрафована Управлінням комісара за інформацією (ICO) за порушення правил безпеки в 2018 році, яке призвело до крадіжки персональних і фінансових даних близько 500 000 клієнтів British Airways. Це був перший штраф, про який стало відомо після введення в дію в травні 2018 року Загального регламенту захисту даних (ОЗДД), який посилив покарання за порушення. Але цей показник міг бути і вище: у 2017 році він склав 1,5% від обороту British Airways, а ОЗДД дозволяє накладати штрафи в розмірі до 4% від обороту.

Цільові атаки

Як відбуваються кібератаки? Вісім з десяти атак, зафіксованих в Дослідженні порушень кібербезпеки (CSBS), починалися з фішингових електронних листів, відправлених з несправжніх адрес електронної пошти або веб-доменів. Деякі з них можуть бути відправлені дуже великій кількості споживачів, інші ретельно налаштовані на «нагальну» фішингову розсилку окремим одержувачам і складені з використанням конкретної загальнодоступної інформації, щоб переконати їх перейти по посиланню або завантажити файл зі шкідливим ПЗ, програмами-вимагачами або ж передати інформацію чи гроші зловмиснику.

Деякі з таких атак можуть відбуватися за підтримки держави або у випадках промислового шпигунства, але більшість з них проводяться організованими злочинними групами, які прагнуть отримати фінансову вигоду і здійснюють професійну діяльність. Асам Малік, партнер і керівник відділу технологічних рішень компанії Mazars, розповідає про розслідування, проведене його попереднім роботодавцем, в ході якого були виявлені кібератаки на групу співробітників, що працюють в східноєвропейській державі в робочий час. Нападники навіть виділили собі годину на обід. Малі організації з такою ж ймовірність можуть стати мішенню, як і великий бізнес, оскільки хакерам легше отримати доступ до систем і даних маленької компанії. Варто відзначити, що в 2018 році кількість постраждалих підприємств від зломів або атак зменшилась (32%), в порівнянні з показником попереднього року (43%). Причини такого скорочення незрозумілі. Частково це може бути пов’язано з удосконаленням заходів безпеки або з переходом зловмисників від невибіркових до більш цілеспрямованих методів.

Найкращий захист

Але навіть якщо ці результати свідчать про прогрес у боротьбі з кіберзагрозами, кожен третій бізнес все ще піддається атакам. Зіткнувшись з безліччю мінливих загроз, підприємствам необхідно працювати над впровадженням передових методів застосування технічних контрзаходів, поширювати інформацію з питань безпеки по всій базі своїх співробітників, а також застосовувати реалістичний підхід, заснований на оцінці ризику, каже Міріам Хау, консультант BAE Systems з кібербезпеки. «Дірок в системі безпеки, які потрібно усунути, завжди більше, ніж годин у робочому дні або грошей в банку», – говорить вона. «Мова йде про те, що для вас є найбільшим ризиком. Це може бути визначено тільки на всебічному розумінні організаційної IT-інфраструктури та того, хто може напасти на вашу організацію і що вони бажають вкрасти», – зазначає Хау.

Наступний крок – добре володіння основами: інвестування в ефективні брандмауери, виявлення загроз і технології антивірусного/вірусного ПЗ, а також інструменти управління, які змушують співробітників використовувати надійні паролі при доступі до бізнес-систем. Але більш важливим є необхідність підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані з виправленнями і оновленнями для всіх технологій, що використовуються в організації, щоб запобігти атакам на виявлені вразливості. «Першим способом проникнення в організації є несправності в системах», – говорить Малік. Забезпечення поінформованості співробітників про питання безпеки, а також застосування ними кращої практики, ймовірно, набагато складніше, ніж впровадження технічних змін. Більшість випадків витоку даних можна відстежити до необачних дій по недбалості.

Малік згадує тест на фішинг, який він допомагав проводити своєму колишньому роботодавцю для клієнта. Було куплено фальшиве доменне ім’я, аналогічне імені компанії-клієнта, з якого співробітникам були відправлені електронні листи з пропозицією купона на знижку в Apple Store для одержувачів, які перейшли за посиланням і ввели свій мережевий пароль. 40% співробітників зробили це, передавши тестерам величезну кількість облікових даних користувачів.

Безпека повинна бути вбудована в усі аспекти діяльності компанії. Але навіть якщо організація покращує свою власну безпеку, цифрові зв’язку з партнерами по ланцюжку постачання надають зловмисникам додаткові можливості для використання вразливостей системи безпеки.

На думку фахівців з кібербезпеки, ці уразливості можуть бути посилені збільшенням зростання використання автоматизованих процесів ланцюжка поставок, технологій машинного навчання або недостатньо захищеного Інтернету, який використовується підключеними до нього пристроями. Також дуже складно оцінити ризик і спробувати запобігти потенційним загрозам від постачальників і їх співробітників, що створюють проблеми безпеки для організації. «Історично великі організації використовували перевірку безпеки сторонніх постачальників», – говорить Девід Колдер, керуючий директор і співзасновник охоронної фірми Adarma. «Це було досить важким тягарем і розглядається багатьма організаціями як вимога дотримання нормативів, а не як спосіб управління погрозами. Зовсім недавно організації почали намагатися аналізувати ризики і загрози, які становить третя сторона». Компанії також повинні оцінювати такі ризики щодо постачальників послуг хмарних технологій.

Безпека, яку може запропонувати провайдер хмарних послуг, майже завжди так само ефективна, якщо не значно краще, ніж безпека власного бізнесу. Але, як каже Кірстін Гіллон, технічний директор технологічного факультету Інституту дипломованих бухгалтерів в Англії та Уельсі, компанії не повинні думати, що зберігання даних на серверах провайдера означає відповідальність за захист цих довірених даних. «Ви все одно несете відповідальність за клієнтські дані в хмарі», – говорить вона. «Ви ні в якому разі не можете передати ризик і відповідальність на аутсорсинг». Колдер вважає, що кіберзагрози, пов’язані з хмарними послугами, повинні управлятися так само, як і ризики, пов’язані з іншими сторонніми провайдерами. «Вам потрібно звернути увагу на те, які у вас є засоби управління і що може зробити людина, яка зламала вашу систему і потрапила, наприклад, в онлайнову CRM-систему або онлайн-журнал», – говорить він.

Швидка реакція

Нарешті, планування того, як реагувати на події в області кібербезпеки, так само важливо, як і їх запобігання. «У майбутньому кіберпростір стане лише ще одним ризиком, а в подальшому найважливішим стане операційна стійкість», – говорить Тейлор. «Мова йде про те, як багато шкоди вже завдано, як ви відновлюєтеся і як це впливає на ваших клієнтів».

Ці питання стоять перед радою директорів, але проблема полягає в тому, що багато хто з них страждають від нестачі технічного розуміння. Саме тут постачальники бухгалтерських та консультаційних послуг можуть зіграти важливу роль в майбутньому. «Однією з наших ключових завдань як бухгалтерів є виявлення бізнес-ризиків», – говорить Малік. «З огляду на велику частину моєї роботи з кібербезпеки, основними покупцями є фінансові директори, або комітет з аудиту. Вони хочуть, щоб хтось дав їм незалежну думку про їх кібербезпеку. І коли я повертаю інформацію про кіберризики раді директорів, я занурюю ці ризики в діловій контекст, використовуючи мову, яку рада директорів може зрозуміти».

Інститут дипломованих бухгалтерів в Англії та Уельсі сприяє бухгалтерським фірмам, які прагнуть підвищити рівень кібербезпеки і допомагають клієнтам покращити свою систему безпеки. Він також співпрацює з Партнерством з обміну інформацією в області кібербезпеки (CISP) – спільною ініціативою уряду і різних галузей, спрямованої на обмін інформацією про загрози кібербезпеки з метою сприяння їх усунення. Спільний підхід необхідний для протидії кіберзагрозам у все більш взаємозалежному світі, але в кінцевому підсумку кожна організація повинна взяти на себе відповідальність за свої власні вимоги безпеки, а також за планування заходів реагування та відновлення після кібератак. Як говорить Малік: «Це трапиться з тобою, і ти повинен бути готовий».

 

Джерело: https://bit.ly/2Pdskjd

Детальніше +

Прямі іноземні інвестиції – вкладення, здійснюване інвестором в статутний капітал підприємства з часткою не менше 10%. Але іноді відбувається підміна понять – до прямих інвестицій відносять інвестиції українських компаній через офшори у власний бізнес. Так, це збільшує показники. Але яким чином такі дії відображаються на ситуації?

У 2014 році за ініціативою попереднього президента була розроблена Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Її мета – досягнення європейських стандартів життя і гідного місця України в світі. Стратегія включила в себе 62 реформи і 10 заходів першочергового значення. Але найголовніше – вона передбачає 25 KPI, в числі яких очікуваний обсяг чистих надходжень ПІІ за 2015-2020 рр. на рівні 40 млрд USD.

Фактично, за останні 4 роки в Україну надійшло майже 12 млрд USD прямих іноземних інвестицій. За 2 кварталу 2019 року додався ще 1 млрд USD, а за підсумками року очікується приплив ПІІ на рівні 2 млрд USD.

Інвестиції, в яких контролюючим суб’єктом є резидент України (round tripping) склали 0,7 млрд. USD за 2015-2018 рр., Іншими словами – 6,1% в загальному обсязі інвестицій. Більше 10% – боргові інструменти у зовнішньому боргу України.

Тож як, цифра «40» – це мрія чи реальність? Давайте подивимося на досвід країн Східної Європи. Він говорить про те, що залучення інвестицій на рівні 40-50 млрд USD за 5 років є цілком реальним.

Польща, Туреччина, Чехія і Румунія залучають щорічно 10-15 млрд доларів, що підтверджує Світовий Банк. Якщо подивитися на практику Польщі, то можна виявити, що країна – один з найбільших одержувачів Європейських грантів. Інші країни також отримують інвестиції з Європи та Америки.

А хто ж інвестує в Україну? Головні іноземні юрисдикції, з яких інвестиції надходили в країну – Кіпр, Нідерланди, Росія і Великобританія. На них припадало близько 70% прямих іноземних інвестицій.

Як відомо, Кіпр і Нідерланди мають досить гнучку систему оподаткування. Озираючись на це, можна припустити, що надходження інвестицій з цих країн можуть виявитися реінвестуванням зароблених українськими холдингами коштів.

Ключові галузі-реципієнти

Переважно об’єктами інвестування виступають фінансова і страхова діяльність, що найчастіше пов’язане з докапіталізацію банків. Переробна промисловість, сфера оптової та роздрібної торгівлі через швидку появу нових товарів, зміну асортименту, швидке повернення витрат та невисоких комерційних ризиків. Все це – основа 70% інвестицій.

Перспективні для нашої країни галузі (ІТ-індустрія, сільське господарство та ін.), які потрібні для сталого розвитку країни – це всього лише решта 30%. У частині регіональної структури – більша частина вкладень прямувала в компанії Києва та Київської області. Хотілося б, щоб кількість регіонів, в які будуть спрямовані прямі інвестиції, збільшилася.

Перспективи і бар’єри для іноземних інвестицій

У жовтні 2019 року Кабінетом Міністрів було представлено програму до 2024 року. Серед іншого, поставлена ​​мета залучення ПІІ на рівні 50 млрд USD, в результаті чого буде досягнуто зростання економіки країни на 40%, а також скорочено державний борг до 40% ВВП з нинішніх 60%.

Для того, щоб продемонструвати інвесторам переваги України як потенційного об’єкта фінансування, потрібно створити додаткові інституції, організації та програми, ключовим завданням яких буде підвищення інвестиційної привабливості держави на світовому ринку. При успішній реалізації такого завдання, країна може розраховувати на зазначені 50 млрд USD.

Детальніше +

В області основних засобів та результуючої амортизації є деякі суттєві відмінності між правилами ГААП США, кодифікованими в розділі ASC 360, і правилами МСБО (IAS) 16.

В ГААП США існує тільки один спосіб постановки на облік основного засобу – метод витрат. Метод витрат включає облік вартості придбання основного засобу і витрати на його приведення в необхідний стан і місце розташування. До цього переліку входять: відсотки по будь-якими кредитами, фізичне будівництво активу, знесення будь-яких раніше існуючих структур, реконструкція існуючої раніше структури, діяльність при проектуванні активу і отриманні дозволів, а також адміністративна діяльність, що виникла в ході будівництва.

У МСФЗ організація повинна відображати первісну вартість основного засобу в якості його вартості, використовуючи в основному ті ж критерії, що й ГААП США. Проте, існує різниця в тому, що МСФЗ розглядає як вартість основного засобу в умови і місце його використання. Деякі з них – це пільги співробітників, які будують актив, покупну ціну, демонтаж предметів на майданчику, імпортні мита, витрати на установку і складання, податки на покупку, які не відшкодовуються, професійні збори, підготовку майданчика, витрати на тестування і заробітну плату.

ГААП США включає положення про те, як оцінювати «немонетарні / не грошові обміни» для активів, а МСФЗ – ні.

Після початкової постановки на облік активу відповідно до МСФЗ існує два способи продовження обліку основних засобів: модель витрат та модель переоцінки.

Модель витрат повинна застосовуватися послідовно до класів активів. Модель переоцінки є дуже динамічною, але більш складною у використанні. Щоб використовувати модель переоцінки, підприємство повинно мати можливість надійно визначати справедливу вартість. Таким чином, справедлива вартість повинна бути скоригована вгору або вниз по мірі необхідності. І це є основною відмінністю від ГААП США. Найбільшою різницею між ГААП США і МСФЗ також є можливість збільшувати вартість активу за МСФЗ. Збільшення вартості вимірюється в «сукупному доході» і в розділі капіталу балансу. Зменшення вартості відображається у звіті про прибутки і збитки. Слід використовувати рахунок, званий «позитивним сальдо переоцінки» для відображення підвищення вартості активу.

Згідно МСФЗ, якщо підприємство використовує модель переоцінки, накопичена амортизація повинна коректуватися двома можливими способами. Перший полягає в тому, щоб змусити чисту вартість активу дорівнювати його справедливій ​​вартості шляхом коригування за вирахуванням накопиченої амортизації. Другий метод полягає в тому, щоб повністю виключити накопичену амортизацію, тому все, що залишилося, – це справедлива вартість активу. Потім амортизація і накопичена амортизація поновлюються на більшу чи меншу суму.

Знос і амортизація однакові для обох наборів стандартів, але деякі їх правила відрізняються. Підприємство може використовувати прямолінійний метод, суму цифр року, сальдо, що зменшується, або метод одиниць виробництва. І обидва правила однакові для визначення строку корисного використання та ліквідаційної вартості. Обидва набори правил використовують «підходящу концепцію» обліку амортизації, та МСФЗ стверджує, що амортизація не припиняється протягом періоду простою, за винятком випадків використання методу одиниць продукції. ГААП США також включає це положення, за винятком правил знецінення активів, розкриття інформації та строку корисного використання. Всі ці події вимагають якогось коригування. Знецінення активів повинно бути перевірено на можливу втрату.

Ставлення до землі як до активу має деяку схожість між двома наборами правил, але також є деякі відмінності в підході. Згідно з обома правилами, земля не амортизується. ГААП США, проте, стверджує, що витрати на знесення існуючої будівлі, розчищення і вирівнювання землі, інші подібні витрати додаються до вартості землі і не амортизуються. МСФЗ не містить такого положення. Земельні поліпшення, які мають строк корисного використання і додають до функціональності землі, повинні враховуватися на окремому рахунку активів і амортизуватися відповідно до ГААП США і МСФЗ.

МСФЗ включає розділ «Зобов’язання щодо виведення з експлуатації», в той час як ГААП США має розділ «Вибуття з основних засобів». Знову ж, активи, призначені для продажу, розглядаються по-різному і повинні враховуватися окремо в балансі.

Є відмінності в розкритті основних засобів згідно ГААП США і МСФЗ. Одним з основних відмінностей є те, що МСФЗ має справу з «фондом виведення з експлуатації», який повинен бути записаний і розкритий в примітках. ГААП США не має такого положення про списання коштів.

Вгору