Аудиторські послуги картка

Наші аудиторські підходи
відрізняються досконалістю
Ніщо не залишиться поза увагою

Бажаєте отримувати наші аналітичні огляди?

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудит фінансової звітності ініціюють різні сторони, що визначає різне розуміння ефективності аудиторського проекту. Робочій команді необхідно створювати додаткові цінності для клієнта, крім виконання вимог Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА).

Чому наш аудит надійніше?

 1. Менеджмент проектів виконують фахівці, які мають кваліфікацію ACCA та сертифікати аудиторів.
 2. З клієнтами працюють фахівці з досвідом роботи в аудиті, бухгалтерському та податковому обліку не менше 10 років.
 3. Ми формуємо команди з галузевим досвідом. Інформація про досвід і кваліфікацію кожного учасника проекту повністю відкрита клієнтові.
 4. Ми жорстко контролюємо терміни проекту, погоджуємо план-графік від самого початку, проводимо контрольні наради і презентуємо проміжні результати.
 5. Наші проекти орієнтовані не тільки на формування думки аудитора щодо достовірності фінансової звітності. Ми чітко визначаємо критерії покращення якості ведення обліку, формування звітності та системи внутрішнього контролю в цілому.
 6. У нас високий ступінь інтеграції з іншими аудиторськими компаніями мережі Kreston International, а також кооперації з аудиторами з BIG4 в інших країнах.
 7. Успішний проект можливий при наявності комунікації з одержувачами аудиторських звітів. У випадку з міжнародними фінансовими організаціями ми вважаємо за краще побудову відкритих відносин з повним розумінням всіх вимог інвесторів та кредиторів.

ПЕРЕХІД НА МСФЗ

Українські компанії відрізняються політиками впровадження МСФЗ. Великі холдинги найчастіше віддають на аутсорсинг щорічні трансформації та консолідації локального обліку і звітності, складеної за МСФЗ. Зустрічаються і невеликі компанії, які перейшли на постійне ведення обліку відповідно до МСФЗ.

Ми пропонуємо нашим клієнтам:

 • швидкий перехід на МСФЗ з першим повним застосуванням;
 • поетапне впровадження МСФЗ з відновленням бухгалтерського обліку окремих компаній;
 • навчання співробітників клієнта під час впровадження. Допомога у разі самостійної трансформації та консолідації;
 • тренінги з МСФЗ. Інформаційна підтримка при впровадженні змін до стандартів;
 • допомога в автоматизації. Діагностика облікових процесів і написання технічного завдання для автоматизації;
 • впровадження МСФЗ у систему бюджетування.

АУДИТ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ

Ми спеціалізуємося на системах бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, системах формування фінансових звітів та бюджетів. Наша мета — забезпечити клієнтам своєчасне формування якісної інформації для оцінки ситуації та прийняття рішень.

Як ми її досягаємо?

 1. Проводимо діагностику адекватності поточних політик та регламентів.
 2. Перевіряємо їх фактичну реалізацію в компанії, ступінь залучення персоналу до підготовки інформації, систематизації, аналізу та її використання в управлінні компанії.
 3. Розробляємо програми коригування систем і процесів. Здійснюємо допомогу у впровадженні.

Ми переконані, що всі недоробки в системах фінансового управління стримують зростання компаній, производячи до помилок, надання несвоєчасної та недостовірної інформації.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Ми виконуємо проекти з повного формування фінансового департаменту та бухгалтерії:

 • опис регламентів роботи підрозділів, функцій та бізнес- процесів;
 • підбір та оцінка фінансових спеціалістів;
 • впровадження системи фінансового управління та супровід для підтримки ефективності;
 • побудова програм розвитку персоналу фінансового департаменту та бухгалтерії;
 • доопрацювання систем управлінського обліку і бюджетування, моніторинг функціонування;
 • рецензія фінансових бюджетів та їх відповідність стратегії розвитку бізнесу.
ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

Сергій Атамась

Керуючий партнер

Аудит фінансової звітності
Перехід на МСФЗ
Фінансовий ті податковий Due Diligence

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
Святослав Єфремов

Святослав Єфремов

Партнер

Стратегічний консалтинг
Фінансові розслідування

Вгору