Аудиторські послуги картка

Наші аудиторські підходи
відрізняються особливою доскональністю
Ніщо не залишиться без уваги

Хочете отримувати наші аналітичні огляди?

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудит фінансової звітності ініціюють різні сторони, що визначає різне розуміння ефективності аудиторського проекту. Робочій команді необхідно створювати додаткові цінності для клієнта, крім виконання вимог Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА).

Що ми завжди пропонуємо:

 1. Менеджмент проектів виконують фахівці, які мають кваліфікацію ACCA та сертифікати аудиторів.
 2. З клієнтами працюють фахівці з досвідом роботи в аудиті, бухгалтерському та податковому обліку не менше 10 років.
 3. Ми формуємо команди з галузевим досвідом. Для клієнта відкрита інформація про досвід і кваліфікацію кожного учасника проекту.
 4. Ми жорстко контролюємо терміни проекту, погоджуємо план-графік із самого початку, проводимо контрольні наради і презентуємо проміжні результати.
 5. Наші проекти орієнтовані не тільки на формування думки аудитора про достовірність фінансової звітності, ми чітко визначаємо критерії покращення якості ведення обліку, формування звітності та системи внутрішнього контролю в цілому.
 6. У нас високий ступінь інтеграції з іншими аудиторськими компаніями мережі Kreston International, а також кооперації з аудиторами з BIG4 в інших країнах.
 7. Успішний проект можливий при наявності комунікації з одержувачами аудиторських звітів. У випадку з міжнародними фінансовими організаціями, ми вважаємо за краще побудову відкритих відносин з повним розумінням всіх вимог інвесторів та кредиторів.

ПЕРЕХІД НА МСФЗ

Українські компанії відрізняються політиками впровадження МСФЗ. Навіть великі холдинги воліють віддавати на аутсорсинг щорічні трансформації та консолідації локального обліку і звітності за МСФЗ. Проте трапляються і невеликі компанії, які перейшли на постійне ведення обліку за МСФЗ.

Ми пропонуємо нашим клієнтам:

 1. Швидкі переходи на МСФЗ з першим повним застосуванням.
 2. Поетапне впровадження МСФЗ з відновленням бухгалтерського обліку окремих компаній.
 3. Навчання співробітників клієнта під час впровадження. Допомога клієнтам для самостійної трансформації та консолідації.
 4. Тренінги по МСФЗ. Інформаційна підтримка при всіх змінах у стандартах.
 5. Допомога в автоматизації. Діагностика облікових процесів і написання технічного завдання для автоматизації.
 6. Впровадження МСФЗ в систему бюджетування.

АУДИТ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ

Ми спеціалізуємося на системах бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, системах формування фінансових звітів та бюджетів. Наша мета - забезпечити клієнтам своєчасне формування якісної інформації для оцінки ситуації та прийняття рішень.

Як ми її досягаємо?

 1. Проводимо діагностику адекватності поточних політик і регламентів.
 2. Перевіряємо їх фактичну реалізацію в компанії, ступінь залучення персоналу до підготовки інформації, систематизації, аналізу та її використання в управлінні компанії.
 3. Розробляємо програми коригування систем і процесів. Здійснюємо допомогу у впровадженні. Ми переконані, що всі недоробки в системах фінансового управління стримують зростання компаній через помилки і надання несвоєчасної та недостовірної інформації.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Ми виконуємо проекти з повного формування фінансового департаменту та бухгалтерії:

 • опис регламентів роботи підрозділів, функцій та бізнес- процесів;
 • підбір та оцінка фінансових спеціалістів;
 • впровадження системи фінансового управління та супровід для підтримки ефективності;
 • побудова програм розвитку персоналу фінансового департаменту та бухгалтерії;
 • доопрацювання систем управлінського обліку і бюджетування, моніторинг функціонування;
 • рецензія фінансових бюджетів та їх відповідність стратегії розвитку бізнесу.
ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

Олег Кузнєцов

Партнер

Аудит фінансової звітності
Перехід на МСФЗ
Фінансовий ті податковий Due Diligence

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
Ольга Чужакова

Ольга Чужакова

Партнер

Аудиторські послуги
Податковий аудит

Вгору