Ми пишаємося тим, що наші аудиторські підходи
відрізняються особливою доскональністю
Ніщо не залишиться без уваги

Хочете отримувати наші аналітичні огляди?

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудит фінансової звітності ініціюють різні сторони, що визначає різне розуміння ефективності аудиторського проекту. Робочій команді необхідно створювати додаткові цінності для клієнта, крім виконання вимог Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА).

Що ми завжди пропонуємо:
1. Менеджмент проектів виконують фахівці, які мають кваліфікацію ACCA та сертифікати аудиторів.
2. З клієнтами тісно працюють фахівці, що володіють не менш ніж 10-річним досвідом в аудиті, бухгалтерському та податковому обліку.
3. Ми формуємо команди з галузевим досвідом. Для клієнта відкрита інформація про досвід і кваліфікацію кожного учасника команди.
4. Ми жорстко контролюємо терміни проекту, погоджуючи план-графік на початку проекту, проводячи контрольні наради і презентацію проміжних результатів.
5. Наші проекти орієнтовані не тільки на формування думку аудитора про достовірність фінансової звітності, ми чітко визначаємо критерії покращання якості ведення обліку, формування звітності та системи внутрішніх контролів в цілому.
6. У нас вкрай високий ступінь інтеграції з іншими аудиторськими компаніями мережі Kreston International, а також кооперації з аудиторами з BIG4 в інших країнах.
7. Успішний проект можливий при наявності комунікації з одержувачами аудиторських звітів. У випадку з міжнародними фінансовими організаціями, ми вважаємо за краще вибудовування відкритих відносин з повним розумінням всіх вимог інвесторів та кредиторів.

Регламентуюча документація, яка доступна до скачування

ПЕРЕХІД НА МСФЗ

Українські компанії відрізняються політиками впровадження МСФЗ. Навіть великі холдинги воліють віддавати на аутсорсинг щорічні трансформації та консолідації локального обліку і звітності за МСФЗ. Проте трапляються і невеликі компанії, які перейшли на постійне ведення обліку за МСФЗ.

Ми пропонуємо нашим клієнтам:

  • Швидкі переходи на МСФЗ з першим повним застосуванням.
  • Поетапне впровадження МСФЗ з відновлення бухгалтерського обліку окремих компаній.
  • Навчання співробітників клієнтів під час впровадження. Допомога клієнтам для самостійної трансформації та консолідації.
  • Тренінги по МСФЗ. Інформаційна підтримка при всіх змінах у стандартах.
  • Допомога в автоматизації. Діагностика облікових процесів і написання технічного завдання при автоматизації.
  • Впровадження МСФЗ в систему бюджетування.

АУДИТ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ

Ми спеціалізуємося на системах бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, системах формування фінансових звітів та бюджетів. Наша мета - забезпечити клієнтам своєчасне формування якісної інформації для оцінки ситуації та прийняття рішень. Як ми її досягаємо?

  • Проводимо діагностику адекватності поточних політик і регламентів.
  • Перевіряємо їх фактичну реалізацію в компанії, ступінь залученості персоналу в підготовку інформації, систематизацію, аналіз та її використання в управлінні компанії.
  • Розробляємо програми коригування систем і процесів. Здійснюємо допомогу у впровадженні.
  • Ми переконані, що всі недоробки в системах фінансового управління стримують ріст компаній за рахунок допущення помилок, формуючи несвоєчасну та недостовірну інформацію.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Ми виконуємо проекти по повному формуванню фінансового департаменту і бухгалтерії:
- опис регламентів роботи підрозділів, функцій та бізнес-процесів;
- підбір та оцінка фінансових спеціалістів;
- впровадження системи фінансового управління та супровід для підтримки ефективності;
- побудова програм розвитку персоналу фінансового департаменту та бухгалтерії;
- доробка систем управлінського обліку і бюджетування, моніторинг функціонування;
- рецензія фінансових бюджетів та їх адекватності стратегії розвитку бізнесу.

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ

ОЛЕГ КУЗНЄЦОВ

Партнер

Реструктуризація
Оцінка і Бізнес-моделювання
Фінансовий і податковий Due Diligence

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
АРТЕМ КОВБЕЛЬ

АРТЕМ КОВБЕЛЬ

Партнер


Супровід угод з придбання
Супровід угод із продажу

Вгору